BİZE ULAŞIN +90 (312) 395 62 90 E-mail info@konelsissolar.com

SCADA SİSTEMİ


 Enerji izleme sistmi ile AG ve OG enerji sistemleri izleme ve kontrolleri sağlanır. Scada, minimum maliyette daha çok ve daha kaliteli ürün üretmek, insan gücüne bağımlılığı azaltmak, can ve mal güvenliği sağlamak ve kaynakları verimli olarak kullanabilmek için çok önemli bir işletme aracıdır. Örneğin, bir fabrikada PLC ile otomatik kontrolü sağlanan sistemlerin tek merkezde gözetim altında tutulması, daha kaliteli ürün üretmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilir ya da bir su şebekesinin otomasyonu uzaktan etkin bir şekilde izlenip, kontrolü sağlanabilir.

 • Sistemde elektriksel ve endüstriyel parametreler bilgisayardan izlenebilir.
 • Ayarlanan değerler için alarm alınabilir, yani geri besleme olaylarında alarm alınabilir.
 • İstenen değerler talep edilen doğrultuda periyotlarla kaydedilir.
 • Grafik izleme ve kaydetme imkanı sağlanır.
 • Enerji tasarrufuna imkan sağlayan veri tabanı vardır.
 • Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti,
 • Elektrik sarfiyatının faturalandırılması,
 • Tek bir merkezden yük kontrolü,
 • Uzaktan izleme ve kontrol imkanı bulunmaktadır.
 • Arıza takibi vardır.
 • Tesis, kumanda odasındaki PC’den izlenilebilmekte ve kontrolleri yapılabilmektedir.
 • SCADA sisteminden enerji hattındaki tüm OG koruma rölelerinin izlemesi ile sahadan gelen tüm bilgileri operatöre sunmaya ve sahanın kontrolüne olanak sağlayacaktır.
 • Scada sistemi ile kontrol sistemi arasındaki veri transferi TCP/IP modbus ethernet hattı üzerinden 100Mbit hızında ve elektrik kablosu ile gerçekleştirilmektedir.
 • SCADA yazılımı, aşağıdaki görevleri başarı ile yapmaktadır.
 • Veri toplama,
 • Arıza analizi,
 • Raporlama
 • Arşivleme
 • Koruma röleleri ve enerji analizörlerinin izlenmesi
 • Kumanda çıkışı
 • İç ihtiyaç ve yardımcı çalışma ve arıza bilgileri
 • AG şalterlerin durum ve arıza bilgileri
 • Her türlü çalışma arızalarının SCADA tarafından anlık olarak gösterilir ve kaydedilir.
 • Bu alarmlar anlık ve geçmişe dönük olarak takip edilebilir printerdan çıktı alınabilir.
 • Scada yazılımı dünya çapında endüstri standardı haline gelen ActiveX, COM/DCOM, OPC ve Windows DNA teknolojilerini kullanmaktadır.
 • Kontrol merkezi SCADA yazılımında, tesisisin mimik diyagramları yer alır, sistemle ilgili bilgiler ve de olaylar buradan izlenebilir.
 • Meydana gelen en son olay veya alarm, operatörün hangi sayfada olmasından bağımsız olarak ekranın en üstünde görüntülenir. Operatör diğer alarm ve olayları, olay ve alarm sayfalarına girecek görebilir.
 • Oluşacak tüm durum değişimleri, alarm, arıza vb. rapor olarak hem bir dosyaya kaydedilir hem de bilgisayara bağlı bir printer aracılığıyla anında çıktı alınabilir.

Scada, minimum maliyette daha çok ve daha kaliteli ürün üretmek, insan gücüne bağımlılığı azaltmak, can ve mal güvenliği sağlamak ve kaynakları verimli olarak kullanabilmek için çok önemli bir işletme aracıdır. Örneğin, bir fabrikada PLC ile otomatik kontrolü sağlanan sistemlerin tek merkezde gözetim altında tutulması, daha kaliteli ürün üretmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması sağlanabilir ya da bir su şebekesinin otomasyonu uzaktan etkin bir şekilde izlenip, kontrolü sağlanabilir.

Sistemde elektriksel ve endüstriyel parametreler bilgisayardan izlenebilir.

 • Ayarlanan değerler için alarm alınabilir, yani geri besleme olaylarında alarm alınabilir.
 • İstenen değerler talep edilen doğrultuda periyotlarla kaydedilir.
 • Grafik izleme ve kaydetme imkanı sağlanır.
 • Enerji tasarrufuna imkan sağlayan veri tabanı vardır.
 • Ürün bazına indirgenebilen enerji maliyeti,
 • Elektrik sarfiyatının faturalandırılması,
 • Tek bir merkezden yük kontrolü,
 • Arıza takibi vardır.


TALEP FORMU

İstek, öneri ve talep formu - Telefon +90 (312) 395 62 90

İstek, öneri ve talepleriniz için bize telefon numaralarımızdan ulaşabilir ya da web sitemiz üzerinden talep formumuzu doldurabilirsiniz.